Strona główna » Polityka prywatności Moje Konto  |  Zawartość koszyka  |  Kontakt
Kategorie
Nowości więcej
Monitor AOC 21,5" E2270swn
Monitor AOC 21,5" E2270swn
Informacje
O sklepie
Regulamin Sklepu
Bezpieczeństwo
Kontakt
Polityka prywatności Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

Sklep internetowy Edu-Market (działający pod adresem www.edu-market.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu, zwany dalej Sklepem), szanując prawo do prywatności Klientów Sklepu, opracował niniejszy dokument, w którym prezentuje swoje stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Klientach.


2. Administrator danych

Administratorem danych i podmiotem zarządzającym Sklepem www.edu-market.pl jest Incom Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Mokronoskiej 6, 52-407 Wrocław, wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000568687; NIP: 8970009483; REGON: 005936373, zwany dalej „Administratorem”.


3. Zbierane dane i cel przetwarzania

Przeglądanie zawartości Sklepu nie wymaga podawania przez Użytkownika danych osobowych poza określonymi przypadkami, kiedy to Użytkownik dobrowolnie prześle swoje dane osobowe za pomocą jednego z formularzy dostępnych w określonym celu i wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do określonych celów.

Informacje podawane przez Użytkownika:

Kontakt. Za pomocą znajdującego się w zakładce o nazwie „KONTAKT“ formularza kontaktowego, Klient ma możliwość skontaktowania się z Incom Group S.A. w zakresie świadczonych przez Sklep usług oraz produktów, podając imię i nazwisko oraz adres e-mail. Zakres przetwarzania danych obejmuje działania niezbędne do nawiązania kontaktu oraz odpowiedzi na zapytanie Klienta, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez Użytkowania, otrzymania informacji o charakterze marketingowych.

Założenie Konta. Rejestracja odbywa się za pomocą przeznaczonego do tego celu formularza, udostępnionego w Sklepie. Podczas rejestracji należy podać takie dane jak: płeć, imię, nazwisko, adres e-mail, dane szkoły: NIP, nazwa szkoły, adres, dane kontaktowe: numer telefonu, fax. Udostępnione przez Klienta dane osobowe są wykorzystywane przez Administratora m.in. w celach zrealizowania zamówienia, rozliczenia, dostawy, ustalenie, dochodzenia i egzekucji roszczeń, rozpatrywania skarg i wniosków, a także innych usług związanych z ewidencją sprzedaży. W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta.

Wyłącznie Klient zarządza informacjami przechowywanymi na tak utworzonym koncie w Sklepie, w tym może je wprowadzać, modyfikować, przeglądać, a także usuwać.

Newsletter. Sklep prowadzi listę newsletter. Jest to gazetka elektroniczna wydawana periodycznie przez Sklep. Klient, który wyraził zgodę na przesyłanie Newslettera podaje swój adres e-mail, który Administrator przetwarza w celu przesyłania informacji m.in. na temat oferty, promocji, konkursów oraz wydarzeniach związanych z funkcjonowaniem Sklepu i innych prowadzonych działaniach marketingowych przez Sklep.

Pod warunkiem uzyskania odrębnej zgody zebrane dane Klienta mogą być również wykorzystywane w celach marketingu własnych produktów i usług oraz przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej.


4. Cookies (Ciasteczka) oraz adres IP

Adres IP Klienta jest przetwarzany przez Sklep tylko i wyłączenie w celach statystycznych. Przeglądarka internetowa każdego Klienta może przechowywać pliki tekstowe, tzw. ciasteczka (z ang. cookies). W plikach tych znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, a w szczególności tych, które wymagają autoryzacji. Dzięki cookies Sklep może gromadzić statystyki na temat sesji Klientów odwiedzających Sklep, co pozwala Sklepowi na lepsze dopasowanie oferty Sklepu do potrzeb Klientów oraz innych osób korzystających ze Sklepu.

Dane, które Sklep gromadzi są całkowicie anonimowe i w żaden sposób nie pozwalają na zidentyfikowanie konkretnego Klienta.

Sklep w trosce o bezpieczeństwo swoich Klientów nie przechowuje w plikach cookies danych osobowych Klientów Sklepu. Pliki te wykorzystywane są przez Sklep w następujących celach:

  • utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać Loginu i Hasła;
  • tworzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu,
  • personalizacji przekazów marketingowych, zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Sklepu, a także ocenę efektywności reklam.

Klient może wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki.

Informację o tym, jak skorzystać z powyższej opcji można znaleźć u producenta stosowanej przez Użytkownika przeglądarki (Opera, Firefox , Internet Explorer, Chrome, Safari).

Więcej informacji o plikach cookies można znaleźć na stronie: wszystkoociasteczkach.pl.

Korzystanie z usług Sklepu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.


5. Okres przetwarzania danych

1. Dane osobowe Klienta przetwarzane do celu obsługi zapytania ofertowego będą przetwarzane przez Administratora przez okres trwania korespondencji, a następnie, w zależności od tego, jakie będą jej rezultaty, albo zasilą bazę Klientów Sklepu i będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy, albo zostaną usunięte jeżeli nie zaistnieje możliwość nawiązania współpracy.
2. W przypadku czytelnego dla Administratora zamknięcia rozmów ze strony użytkownika, dane zostaną usunięte niezwłocznie z roboczych baz systemowych, a z kopii bezpieczeństwa przed upływem trzydziestu dni.
3. W przypadku braku odpowiedzi i niejasnej sytuacji, dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty nadania ostatniej wiadomości.
4. W przypadku posiadania przez Klienta Konta w Sklepie, dane osobowe Klienta będą przechowywane tak długo, jak długo Klient będzie prowadził Konto lub do czasu trwania umowy.
5. Dane przetwarzane na podstawie zgody, a więc dane wykorzystywane m.in. do wysyłania informacji marketingowych oraz handlowych, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody przez Klienta.
6. Administrator Sklepu będzie także przechowywał dane osobowe Klienta i wykorzystywał je w razie potrzeby, aby dotrzymać swoich zobowiązań prawnych, rozstrzygać spory i egzekwować postanowienia umów.


6. Prawa Użytkownika

Prawo do cofnięcia zgody

Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił w momencie rejestracji do Sklepu, jak również podczas korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych w Sklepie, np. Klient ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera. Proces ten może być dokonany poprzez kliknięcie linku w wiadomości e-mail.

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych osobowych, jeżeli dane Klienta przetwarzane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketingiem produktów i usług. Rezygnacja z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług Sklepu, będzie oznaczać dla Administratora danych sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i nie będzie innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych Klienta, Administrator danych usunie ze Sklepu dane Klienta, wobec wykorzystania których wniósł sprzeciw.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, pod warunkiem, że:

a) wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
b) dane osobowe Klienta przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
c) wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania swoich danych w celach marketingowych;
d) dane osobowe Klienta są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania swoich danych osobowych w następujących przypadkach:

a) gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator ograniczy ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości jego danych;
b) gdy przetwarzanie danych Klienta jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
c) gdy dane osobowe Klienta przestały być niezbędne do celów, w których Administrator je zabrał lub wykorzystywał;
d) gdy Klient wniósł sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację Użytkownika – ochrona interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.

Prawo dostępu do danych

Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymanie ich kopii. Ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy ten przetwarza jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, ma prawo:

a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych lub uzupełnienia danych niekompletnych

Klient ma prawo do sprostowania (poprawiania) danych, jeżeli są nieprawidłowe. Jest to także prawo do uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych, jeżeli są niekompletne.

Klient, który skorzystał z możliwości założenia Konta, może samodzielnie uaktualniać swoje dane. Zmiany danych osobowych można dokonać logując się na swoje Konto.

Prawo do przenoszenia danych

Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył za pomocą Sklepu, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Wniesienia skargi do organu nadzorczego

Klient ma prawo zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących jemu uprawnień. Klient ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie.

Klient może realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na adres ochronadanychosobowych@incomgroup.pl


7. Bezpieczeństwo przesyłanych danych

Wszelkie dane osobowe użytkownika uzyskane za pośrednictwem Sklepu są przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zaś z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Sklep posiada certyfikat SSL. Certyfikat SSL jest narzędziem zapewniającym ochronę witryny internetowej, a także gwarantem zachowania poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną. Certyfikat SSL jest rodzajem zabezpieczenia polegającym na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Klienta i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer Sklepu. Informacje wysyłane z serwera do Klienta są również kodowane, a po dotarciu do celu dekodowane.

Po połączeniu się z bezpieczną stroną www Klient jest o tym informowany następujący sposób:

- w przeglądarce Internet Explorer, w prawej części paska stanu jest wyświetlana kłódka. Klikając na nią Klient zobaczy certyfikat autentyczności (podpis cyfrowy) danej strony,
- w przeglądarkach Firefox i Opera kłódka pokazuje się na pasku nawigacji. Klikając na nią Klient może obejrzeć certyfikat autentyczności danej strony.

Dla własnego bezpieczeństwa Klient powinien pamiętać, aby po zakończonej sesji wylogować się ze strony. W tym celu należy kliknąć link „Wyloguj się” widoczny w prawym górnym rogu nawigacji Sklepu. Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z zakończeniem dokonywanej operacji.


8. Przekazywanie i Udostępnianie danych osobowych

Powierzone Sklepowi dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim chyba, że dzieje się to w przypadku:

- wyraźnej zgody Klienta,
- przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa.


9. Prawa autorskie

Wszelkie prawa zastrzeżone © Incom Group S.A. - kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w serwisie www.edu-market.pl w całości lub też w części, w jakimkolwiek medium bez oficjalnej zgody właściciela jest zabronione.


10. Zmiany w Polityce Prywatności

Incom Group S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej Polityki Prywatności. Zmiany będą udostępniane Użytkownikom poprzez publikację na niniejszej stronie.


11. Kontakt

Wszelkie uwagi lub wątpliwości związane z niniejszymi zasadami ochrony danych osobowych danych prosimy kierować:
na adres e-mail: ochronadanychosobowych@incomgroup.pl
pisemnie, na adres: Incom Group S.A., ul. Mokronoska 6, 52-407 Wrocław.

Kontynuuj
Koszyk więcej
...jest pusty
[X]
Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania.
Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, kliknij więcej informacji.